Batang lalaki na inabanduna nakahanap ng isang Kaibigan na asong Kalye

Ang Kahirapan ay hindi dahilan upang pabayaan ang anak ng mga iresponsabling mga magulang. Hindi Kasalanan nang anak na isilang sila kundi ang mga magulang na walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kaligayahan. Ang mga anak ay dapat inaalagan [...]

October 16, 2015 Balita