Walong lokal na pagkain na dapat subukan sa susunod na food trip sa Iloilo

Ang Iloilo ay hometown ng lola ng Abi ng Team Ating Kagila-gilalas na Planeta. Kaya inaasahan ang isang lokal na pananaw bilang kanyang mga kaibigan at mga kamag-anak na libutin ang kanyang paligid ng bayan. Narito ang top 8 mga pagkaing [...]

October 3, 2016 Pangkalahatan