Masasarap na Kainan sa Bacolod City

Masasarap na Kainan sa Bacolod City – Ang pangalan ng lungsod ay galing sa isang Salitang Hiligaynon na “Bacolod” na ibig sabihin ay Stonehill nang naging isang tirahan ito noong 1770 sa isang mabatong burol na ngayon ay ang distrikto ng [...]

October 12, 2016 Pangkalahatan