Magagandang Bundok sa Pilipinas

Magagandang Bundok sa Pilipinas – Akyatin ito kahit na kapag ang mga panganib ay mahusay na lampas na mapapamahalaan. Para sa ilan, ang mas mataas, ang mas mahirap, mas mahusay. Kahit na sa punto ng kamatayan. Narito ang ilan sa [...]

October 18, 2016 Pangkalahatan