Friday 02nd December 2022,
site ng paglalakbay Pilipinas

Mga Syudad – Cities

Ang isang lungsod (siyudad o Lungsod, sa Tagalog at Filipino) ay tinatawag na ang dibisyon ng lokal na pamahalaan sa Pilipinas.

Mandaluyong

Gayunpaman, ang mga lungsod ay karaniwan sa isang katulad hierarchical na antas tulad ng munisipyo, sa ilalim ng 1991 Local Government Code, mga lungsod ng espesyal na paggamot ay may kapag ito ay dumating sa internal revenue allotment (IRA) ay may malaking share na porma ng isang bahagi ng badyet sa lungsod. Bilang katulad ng munisipyo.

Ang lungsod ay binubuo ng mga baranggay at iba ay kontrolado ng mga halal na pinuno tulad ng Mayor na ang Local Chief Executive, Vice-Mayor, councilors at hinirang na mga opisyal na humahantong sa iba’t-ibang mga lokal na tanggapan.

Akita_skyline

Maraming mga lungsod sa loob ng bansa na malayang nagtatrabaho mula sa mga lalawigan at ang iba ay sariling namamahala bilang iniutos ng Philippine Law sa pamamagitan ng isang Act of Congress.

Kailangan lang nila ay itinuturing bilang isang chartered na lungsod at may hiwalay na Representative sa loob ng Kongreso.

Salamat