Friday 02nd December 2022,
site ng paglalakbay Pilipinas

Mga Munisipyo – Municipalities

Ang isang munisipalidad ay kilala sa Tagalog bilang “bayan” o “munisipyo”. Ito ay tinatawag na isang yunit ng lokal na pamahalaan sa Pilipinas. Ang probinsya ay binubuo ng mga lungsod pati na rin ang mga munisipyo. Gayon pa man, ang munisipyo, ay binubuo ng mga barangay o baryo.

Bukidnon Municipality

Ang Lokal na Pamahalaan, ay tulad ng isang Bayan, na may mga partikular na malaking lawak na autonomous ng National Government ng Republika ng Pilipinas.

Sila ay pinahihintulutan upang idokumento ang kanilang pang-ekonomiya, komersyal at pati na rin ang pag-unlad sa pulitika sa pamamagitan ng National Government sa pamamagitan ng isang pambansang batas na tinutukoy bilang LOCAL GOVERNMENT CODE OF 1991.

 

Sa partikular na batas, ang mga lokal na pamahalaan ay binibigyan ng corporate persona, na nagpapahintulot sa kanila upang mamuno, at lumikha ng mga patakaran o kahit na mga lokal na batas na pinangalanang ordinansa, sila ay magpapataw, at pamahalaan din ang kanilang sariling mga teritoryal na hurisdiksyon.

Quezon

Ang isang munisipalidad ay tiyak na may namumuno na isang munisipal na alkalde na siya ang magiging executive officer. Ang lehislatura ay binubuo sa katawan ng Vice-mayor at walong Konsehal. Ang walong konsehal, pati na rin ang Pangulo ng Sangguniang Kabataan (SK) (Youth Council) at ang Liga President.

Ito ay bumubuo sa Sangguniang Bayan na tinatawag na Municipal Council. Ang lahat ay pinili ng mga pampublikong opisyal na siyang paglilingkuran ng 3-year o tatlong taon na termeno kasama na ang isang maximum na tatlong magkasunud-sunod na termino.

Salamat