Mga Pambansang Sagisag ng Pilipinas

Ang mga sagisag ng Pilipinas ay maaaring magpahiwatig ng maraming bagay at pangingibabaw, nasyonalismo at ang pambansang pagkakakilanlan ay walang pagbubukod. Ang pinaka-karaniwang simbolo ng soberanya at pagkabansa ay ang pambansang bandila at pambansang awit ngunit may marami pang iba, tulad [...]

September 8, 2015 Sagisag