Saturday 04th December 2021,
site ng paglalakbay Pilipinas

Batang lalaki na inabanduna nakahanap ng isang Kaibigan na asong Kalye

Pilipinas October 16, 2015 Balita
Rommel

Ang Kahirapan ay hindi dahilan upang pabayaan ang anak ng mga iresponsabling mga magulang. Hindi Kasalanan nang anak na isilang sila kundi ang mga magulang na walang ibang iniisip kundi ang sarili nilang kaligayahan.

Kaibigan na asong Kalye

Ang mga anak ay dapat inaalagan at pinaparal hindi pinabayaan, hindi naman dahilan ang kahirapan sa pagpapalaki nang anak kung mag pupursige lang maghanap ng trabaho at mananalig sa Panginoon. Ang mga bata ay hindi nabibilang sa mga kalye nang mag isa.

Katulad ni Rommel 11 na taong gulang nakatira sa kalye kasama ang kanyang kaibigang aso at namamalimos ng barya.

Inaalagaan niya na maluwag sa kanyang puso ang kanyang aso na hindi kayang gawin nang kanyang mga magulang sa Kanya.

Kaibigan na asong Kalye

Badji ay ang pangalan ng aso na inaalagaan ni Rommel na tinuturing na niyang kapatid na kasa- kasama niya sa mga Kalye ng Quezon City. Ang kanyang tapat na aso ang nag babantay at pumoprotekta sa kanya mula sa mga masasamang tao sa pamamagitan ng kanyang pag angal nito.

Mula nang inalagaan ni Rommel si Badji ay tinuring na siya nang aso sa siya ang amo nito.

 

Si Rommel ay nakatira sa Bulacan ngunit kadalasan ay nananatili siya sa tabing daan malapit sa isang istasyon ng TV. Siya ay pinabayaan ng kanyang ina na isang lasinggera na lango sa alak at ang kanyang ama naman ay nag asawa ng iba sa isang kasamahan sa trabaho.

Sabi ni Rommel, siya ay hindi nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga pabayang magulang dahil halos itinaas na niya ang kanyang sarili para mkapagsimula muli.

Kaibigan na asong Kalye

Masalimoot ang kapaligirang kinalakihan niya at ng kanyang mga kapatid, ang kanyang kuya ay isang drug dependent at ang kanyang ate naman walang malasakit sa kanyang pangangalaingan.

Katunayan , sinasabi niya na ang kanyang kapatid na babae habang itoy nagtatrabaho sa isang factory at kumikita ng pera ay nagawa pa nitong utangan siya ng pera.

Ang Batang ito ay hindi umaasa sa mga tao kundi sa kanyang sarili at sa kanyang aso. Ito ang kakila – kilabot na katotohan na mabuti ba ang aso matapat at may malasakit sa bata na kinikilala niyang amo habang ang mga pabayang magulang niya ay walang pakialam sa kanya at inuuna pa nila ang kanilang sariling kaligayahan kaysa sa mga anak.

https://tagalog.philippinestravelsite.com/

Related Articles:

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.