Tuesday 23rd October 2018,
site ng paglalakbay Pilipinas

Mga Pangulo Ng Pilipinas

Pilipinas September 9, 2016 Pangkalahatan

Hindi masamang balikan ang kasaysayan ng naging mga Pangulo ng Pilipinas.

“Matimtim kong pinanunumpaan na tutuparin ko nang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas, pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang Konstitusyon, ipatutupad ang mga batas nito, magiging makatarungan sa bawat tao, at itatalaga ang aking sarili sa paglilingkod sa Bansa. Kasihan nawa ako ng Diyos.”

-Panunumpa ng Pangulo

Narito ang ilang mga Pangulo ng Pilipinas:

  1. 1st – Emilio Aguinaldo y Famy – 1899 to 1901, Unang Pangulo ng Republika ng Pilipinas

2. Manuel Luis Quezon y Molina – 1935 to 1944, Unang Pangulo ng Komonwelt

3.  Jose Paciano Laurel y Garcia – 1943 to 1945, Unang Pangulo ng Ikalawang Republika ng Pilipinas

4.  Sergio Osmena Sr. – 1944 to 1946, Ikalawang Pangulo ng Komonwelt

5.  Manuel Acuña Roxas – 1946 to 1948, Unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas

6.  Elpidio Rivera Quirino – 1948 to 1953, Ikalawang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas

7.  Ramon del Fierro Magsaysay – 1953 to 1957, Ikatlong Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas

8. Carlos Polistico Garcia – 1957 to 1961, Ika-apat na Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas

9. Diosdado Pangan Macapagal – 1961 to 1965, Ika-limang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas

10. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos – 1965 to 1986, Ika-anim na Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas at Unang Pangulo ng Ika-apat na Republika ng Pilipinas

 

Kasalukuyan na naka-15 na Pangulo na ang Pilipinas. May dumaan na minahal ng tao, may dumaan na matatalino, may dumaan na pumatay ng demokrasya at meron ding sinagip ang “demokrasya”.

 

 

Related Articles:

Kung nasiyahan ka sa artikulong ito FEEL Free to TIP Tagalog Phlippines Travel Site:

Any Amount Welcome 🙂


Dash: XmARRjJ9y2zUUgiPWPMrjviWWCvpuogwKd


Dogecoin: D5vAJ9ydfsNX1VE6e93Wh16gmUfVSUSKQq


Bitcoin: 1BJbBAvdNHcZPZBnaFpyExUmAD9H1crosU


Litecoin: LXfkhyMe8gxdENyUc7Y5itHzFqr67F96nW


Bitcoin Cash: 1Q8njMG4LPqFYthtNu6rq2Rbq9JqKXaPg1


Ethereum: 0x60454606e1f66C09e4fD7977b844718b683B2836

Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.

Like this Article? Share it!

About The Author

Comments are closed.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This